Węże elektrycznie przewodzące

Ścianka węża: elektrycznie przewodzący poliuretan poliestrowy lub folia teflonowa.

Spirala: stal ocynkowana lub pomiedziowany drut ze stali sprężynowej.

Charakterystyka: doskonała odporność chemiczna, bardzo wysoka odporność na ścieranie, elastyczny, odporny na olej i opary paliwa, odporny na rozpuszczalniki, wysoka odporność na rozciąganie i pękanie.

Zastosowanie: strefy zagrożone wybuchem, gdzie wymagana jest przewodność elektryczna, specjalny wąż do odkurzaczy przemysłowych, odprowadzanie rozpylonego oleju, przesył materiałów ścierających oraz mediów ciekłych i gazowych, przesyłanie granulatu, odprowadzanie oparów i gazów żrących, przemysł drzewny, lakierniczy, papierniczy, farmaceutyczny.

Zakres temperatury: od -70oC do +250 oC

Średnica węża: od DN 25 do DN900